ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


                       
                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΛΑΜΑΤΖΙΔΗΣ

                                                    ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΚΩΔ: EL 4/1157
                           
                            ΧΑΛΚΙΔΑ ΦΟΥΡΛΗ 10 ΤΚ.34100 

    ΤΗΛ.6972092962   EIMAIL: CRISASLAM@GMAIL.COM

Δεν υπάρχουν σχόλια: